IZRADA BRODSKOG NAMJEŠTAJA

IZRADA BRODSKOG NAMJEŠTAJA

IZRADA_BRODSKOG_NAMJESTAJA_1

Dugogodišnje iskustvo u izradi brodskog namještaja nam je omogućilo da klijentu ponudimo uslugu:

  • Izrade novog namještaja i interijera
  • Preinake na postojećem namještaju i interijeru
  • Sanacija oštećenog namještaja i interijera

 

IZRADA_BRODSKOG_NAMJESTAJA_2Pri izradi namještaja koristimo najkvalitetnije materijale i udovoljavamo svakoj želji klijenta.

 

 

 

Rješavamo i oštećenja poput ogrebotina i udubina na interijeru sa posebnom tehnologijom.

sl